องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

Untitled Document
บุคคลากรฝ่ายบริหาร
 
 
 

 
 
  นาย สันติ ศรียะไชย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0862385389
ที่อยู่ : 141 หมู่ที่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 
 

 
 
 

 
นายจาลึก แสนมิตร
รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0818731632
ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 5 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
  นายประไพ มูลทาเย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0847845480
ที่อยู่ : 127 หมู่ที่ 7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
     
 
 

 
 
  นางสายง สุขรี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร : 0813204770
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 9 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 
     
 
 

 
 
 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
โทร : 0953259561
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

 
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม