องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

Untitled Document
บุคคลากรฝ่ายบริหาร
 
 
  ว่าง

 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร :
ที่อยู่ :
 
  ว่าง

 
 
  ว่าง

 

รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลโคกหินแฮ
โทร :
ที่อยู่ :
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร :
ที่อยู่ :
     
 
  ว่าง

 
 
  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
โทร :
ที่อยู่ :
 
     
 
 

 
 
 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
โทร : 0953259561
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

 
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงค์
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกหินแฮ่
ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม