องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ธุรกิจในหมู่บ้าน)
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ธุรกิจในหมู่บ้าน)
 

หมู่ที่

บ้าน

โรงสี
ข้าว

ร้านค้า

ปั๊ม
หลอด

ปั๊ม
ขนาดเล็ก

โรง
ข้าวปุ้น

โรงหล่อ

ร้าน
เสริมสวย

1

โคกหินแฮ่

3

4

2

0

0

0

1

2

ต้องน้อย

3

1

0

0

0

0

0

3

นาม่วงทุ่ง

3

1

1

0

0

0

0

4

นาม่วงท่า

3

1

0

0

0

0

0

5

นาบัว

2

2

2

0

0

0

0

6

หนองกุง

3

1

1

0

2

0

0

7

นาโดนใหม่

1

11

0

0

0

0

1

8

หนองแซง

4

4

2

0

0

0

0

9

โคกหินแฮ่

2

8

1

0

0

0

2

10

เนินน้ำคำ

3

3

0

1

0

1

1

11

โคกอนามัย

2

3

0

0

0

0

0

12

โคกพัฒนา

2

4

1

0

0

0

0

13

นาบัว

5

5

1

0

1

1

0

14

นาบัว

1

2

0

0

0

1

0

15

ชลประทาน

2

1

0

0

0

0

0

 

รวม

39

51

11

1

3

3

5

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม