องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
 

ตารางแสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

1

 (01) โคกหินแฮ่

สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย     ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

2

 (02) ต้องน้อย

เป็นที่ราบ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

3

 (03) นาม่วงทุ่ง

เป็นพื้นที่ราบ  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่บริเวณริมน้ำบังประสบปัญหาน้ำเค็ม

4

 (04) นาม่วงท่า

 สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย  พื้นที่บริเวณริมน้ำบังเป็นดินเค็ม   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

5

 (05) นาบัว

เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ติดริมน้ำบังลำหนองบัว  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

6

 (06) หนองกุง

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก ราษฎรมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  และปลูกยาสูบ ข้าวโพดเป็นอาชีพเสริม

7

 (07) นาโดนใหม่

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  ราษฎรจึงมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  และการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง

8

 (08) หนองแซง

เป็นพื้นที่ราบ หมู่บ้านยาวไปตามแนวถนน มีถนนทางหลวงตัดผ่าน ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน   คสม.    มี  บางส่วน

9

 (09) โคกหินแฮ่

เป็นพื้นที่ราบสูง  ระบายน้ำได้ดี  การคมนาคมสะดวกมีถนนทางหลวงตัดผ่าน  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคสม.เกือบทุกสาย  

10

 (10) เนินน้ำคำ

ที่อยู่อาศัยพื้นที่เป็นที่ราบ มีอาชีพทำนา อาชีพเสริมทำขนมจีน ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักไว้กินเอง

11

 (11) โคกอนามัย

เป็นพื้นที่ราบ  มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นยาง   มีการปลูกผักไว้กินในชีวิตประจำวัน

12

 (12) โคกพัฒนา

ประชากรส่วนมากทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่าย และบริโภค ประชากรอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวใหญ่ มีแหล่งน้ำคือ หนองม่วง เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการหาอาหารเช่น ปลา กุ้ง หอย เพื่อมาบริโภคได้ตลอดปี

13

 (13) นาบัว

เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนทางหลวงสายนครพนม-นาเหนือลักษณะพื้นที่ราบ  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ชีพทำนาเป็นหลัก

14

 (14) นาบัว

 เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนทางหลวงสายนครพนม-นาเหนือ ลักษณะพื้นที่ราบ  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

15

 (15) ชลประทาน

เป็นพื้นที่ดอน – ป่า 20 % ที่นาโล่ง 80 % ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม