องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านเนินน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านเนินน้ำคำหมู่ที่ 10

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านเนินน้ำคำเดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านนาโดนใหม่   เมื่อปี พ.ศ. 2523 ซึ่งขณะนั้น   นายนิสงค์  นวลตา  ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลโคกหินแฮ่   ได้ทำเรื่องเสนอไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอแบ่งการปกครอง เป็น 2 หมู่บ้าน   ในปีเดียวกันก็ได้รับอนุมัติให้แยกการปกครอง ออกเป็นหมู่ที่ 10 ตั้งชื่อว่า  บ้านเนินน้ำคำ  และได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่ขึ้น โดยมีผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่และฝ่ายต่างๆคือ
1. นายขาน  ทินโน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. นายหน่อ  ถานัน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
3. นางคำมั่น  ไชโย
4. นายอุส่าห์  วังตะพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายป้องกัน
5. นายหนูเพ็ช  มะโนสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาตำบล คือ  นายมอญไค  ธัมเม
ต่อมาในปี พ.ศ.2528 อำเภอเรณูนครได้ส่งหมู่บ้านเข้าประกวด   เป็นหมู่บ้านเกษตร   และได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่นของจังหวัดนครพนม    ผู้ใหญ่บ้าน คือ นายขาน  ทินโน  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแหนบทองคำ นับเป็นเกียติอย่างยิ่งของหมู่บ้านเนินน้ำคำ

3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          ที่อยู่อาศัยพื้นที่เป็นที่ราบ มีอาชีพทำนา อาชีพเสริมทำขนมจีน ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักไว้กินเอง

4.ข้อมูลพื้นฐาน
- พื้นที่ทั้งหมด             3250           ไร่  - ที่ว่าง                           ไร่
- ที่ดินทำกิน                2500         ไร่ - ที่สาธารณะประโยชน์           ไร่
- ที่อยู่อาศัย                720         ไร่  
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ    30      ไร่  วัด  ฉางข้าว

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน
ทิศเหนือ                    ติดต่อ    บ้านชลประทาน
ทิศใต้             ติดต่อ    บ้านนาโดนเก่า
ทิศตะวันออก    ติดต่อ    บ้านนาโดนใหม่
ทิศตะวันตก      ติดต่อ    บ้านโคกหินแฮ่

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม