องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านโคกพัฒนาหมู่ที่ 12

2. ประวัติหมู่บ้าน
          หมู่ 12 บ้านโคกพัฒนา เดิมคือ บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ 9 เนื่อง จากประชากรในหมู่ 9 เพื่มจำนวนมากขึ้น และได้มีการขยายการปลูกสร้างบ้านเรือนมากขึ้นจึงทำให้หมู่บ้านมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงทำให้การดูแลปกครองไม่ดี จึงได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาใหม่ ซึ่งแบ่งเขตจากซอยตรงข้ามวัดไปทางทิศตะวันตก และให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลปกครอง

3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          ประชากรส่วนมากทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่าย และบริโภค ประชากรอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวใหญ่ มีแหล่งน้ำคือ หนองม่วง เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการหาอาหารเช่น ปลา กุ้ง หอย เพื่อมาบริโภคได้ตลอดปี

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด             888.5          ไร่  - ที่ว่าง                       -     ไร่
- ที่ดินทำกิน               884.5         ไร่ - ที่สาธารณะประโยชน์      -    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                         ไร่       
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       -   ไร่

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ                    ติดต่อหมู่ 11 บ้านโคกอนามัย
ทิศใต้             ติดต่อบ้านทุ่งสว่าง ตำบลเรณูไต้
ทิศตะวันออก    ติดต่อหมู่ 9 บ้านโคกหินแฮ่
ทิศตะวันตก      ติดต่อหมู่ 2 บ้านต้องน้อย

 

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม