องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านนาม่วงท่า หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาม่วงท่าหมู่ที่ 4 (1)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาม่วงท่าหมู่ที่ 4 (2)

2. ประวัติหมู่บ้าน
          เดิมบ้านนาม่วงท่ามีชื่อว่า “บ้านเหล่าครกอง” ต่อมามีการเผาศพบริเวณใกล้ต้นม่วงไข่  สังเกตเห็นต้นมะม่วงขนาดลำต้นใหญ่มาก  และมีผลดก ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าปีไหนฝนดีให้ดูปริมาณผลมะม่วง  ปีไหนผลดก ปีนั้นฝนจะดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์   ปีไหนมะม่วงให้ผลน้อย ฝนก็น้อยเช่นกัน   จึงตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น  “บ้านนาม่วงท่า”  ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  
                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย  พื้นที่บริเวณริมน้ำบังเป็นดินเค็ม   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

4.ข้อมูลพื้นฐาน
- พื้นที่ทั้งหมด               649  ไร่           - ที่สวน                    179   ไร่
- ที่ดินทำกิน                 440 ไร่         - ที่สาธารณะประโยชน์      --    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                  35  ไร่          
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ      0.5   ไร่  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน
ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านนาม่วงทุ่ง  หมู่ที่ 3
ทิศใต้             ติดต่อบ้านบ่อดอกซ้อน ตำบลพระซอง  
ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านต้องน้อย  หมู่ที่ 2
ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านสองคอน ตำบลพระซอง

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม