องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านนาโดนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านนาโดนใหม่หมู่ที่ 7

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านนาโดนใหม่  เดิมราษฎรอาศัยอยู่ที่บ้านนาโดนเก่า  ตำบลเรณุใต้  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันไปทางทิศใต้ประมาณ  1  กิโลเมตร  ต่อมาในปีพ.ศ 2452  ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งย้ายครอบครัวมาอยู่หัวไร่ปลายนา  ประกอบกับในปีถัดมาได้เกิดอัคคีภัยขึ้นบริเวณใกล้วัดโพธิ์แก้ว  ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านนาโดนเก่า  ไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายมาก  ผู้ที่ประสบภัยดังกล่าว  จึงได้อพยพครอบครัวมาตั้งบ้านเรือนใหม่  ตามพี่น้องซึ่งมาตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้ว  เมื่อรวมตัวกันเข้าเป็นหลายครอบครัว  จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า “บ้านนาโดนใหม่” โดยอาศัยการตั้งชื่อ  จากหมู่บ้านเดิม และเปลี่ยนพยางค์ท้ายจาก “เก่า”  เป็น “ใหม่” 
          บ้านนาโดนใหม่เดิมขึ้นกับตำบลเรณูนคร  อำเภอธาตุพนม  ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองใหม่จากตำบลเรณูนคร  มาเป็นอำเภอเรณูนคร  และตั้งบ้านโคกหินแฮ่เป็นตำบลโคกหินแฮ่  จึงได้ขึ้นกับตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร
  
                                 
3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          บ้านนาโดนใหม่  มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบ  เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  ราษฎรจึงมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  และการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรอง
                                               
4.ข้อมูลพื้นฐาน
          - พื้นที่ทั้งหมด               1,614.6  ไร่     - ที่สวน                      -   ไร่
          - ที่ดินทำกิน                 1,193.9  ไร่    - ที่สาธารณะประโยชน์      -    ไร่
          - ที่อยู่อาศัย                    98.14  ไร่   
          - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ     20   ไร่  (วัด,โรงเรียน,สถานีตำรวจ)
                                                 
5.อาณาเขตของหมู่บ้าน
          ทิศเหนือ                    ติดต่อบ้านชลประทาน บ้านหนองแซง
          ทิศใต้             ติดต่อบ้านนาโดนเก่า
          ทิศตะวันออก    ติดต่อบ้านโคกสาย
          ทิศตะวันตก      ติดต่อบ้านโคกหินแฮ่

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม