องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

อันดับ 1

อันดับ 2

ผลิตภัณฑ์

ผลิตโดย

ผลิตภัณฑ์

ผลิตโดย

1

 (01) โคกหินแฮ่

ผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้า

ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ

กลุ่มปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ

2

 (02) ต้องน้อย

มะปัด

ชาวบ้าน

-

-

3

 (03) นาม่วงทุ่ง

ปลาสวยงาม

นายเอกชัย  จิตบูรณ์

-

-

4

 (04) นาม่วงท่า

-

-

-

-

5

 (05) นาบัว

ผ้ามัดหมี่

กลุ่มแม่บ้าน

-

-

6

 (06) หนองกุง

ผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้า

-

-

7

 (07) นาโดนใหม่

ทอผ้ากลาย

กลุ่มแม่บ้าน

-

-

8

 (08) หนองแซง

ปุ๋ยหมักชีวภาพ

กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้า

9

 (09) โคกหินแฮ่

 ปุ๋ยหมักชีวภาพ

กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญา

 ผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้า

10

 (10) เนินน้ำคำ

ขนมจีนน้ำนัว

กลุ่มขนมจีน
บ้านเนินน้ำคำ

ขนมกรอบ

กลุ่มขนมกรอบ

11

 (11) โคกอนามัย

พานบายศรี

-

-

-

12

 (12) โคกพัฒนา

-

-

-

-

13

 (13) นาบัว

ผ้าทอพื้นเมือง

กลุ่มแม่บ้าน

-

-

14

 (14) นาบัว

-

-

-

-

15

 (15) ชลประทาน

ผ้าเทป

กลุ่มทอผ้าเทป

-

-

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม