องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลความเสียหายในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อมูลความเสียหายในรอบปีที่ผ่านมา
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

อุทกภัย

วาตภัย

ภัยแล้ง

อัคคีภัย

ครั้ง

ครัวเรือน
ที่เสียหาย

ครั้ง

ครัวเรือน
ที่เสียหาย

ครั้ง

ครัวเรือน
ที่เสียหาย

ครั้ง

ครัวเรือน
ที่เสียหาย

1

(01) โคกหินแฮ่

-

-

1

1

-

-

-

-

2

(02) ต้องน้อย

2

7

-

-

-

-

-

-

3

(03) นาม่วงทุ่ง

-

-

1

4

-

-

-

-

4

(04) นาม่วงท่า

2

30

-

-

-

-

-

-

5

(05) นาบัว

-

-

1

9

-

-

-

-

6

(06) หนองกุง

-

-

2

28

-

-

-

-

7

(07) นาโดนใหม่

1

15

1

4

1

120

-

-

8

(08) หนองแซง

1

47

2

19

1

13

1

1

9

(09) โคกหินแฮ่

1

1

-

-

-

-

-

-

10

(10) เนินน้ำคำ

-

-

-

-

-

-

1

1

11

(11) โคกอนามัย

1

15

-

-

-

-

-

-

12

(12) โคกพัฒนา

2

5

-

-

1

20

-

-

13

(13) นาบัว

1

26

1

7

-

-

-

-

14

(14) นาบัว

-

-

1

4

-

-

-

-

15

(15) ชลประทาน

-

-

2

4

1

42

-

-

รวม   15   หมู่บ้าน

11

146

12

80

4

195

2

2

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม