องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลสาธารณูปโภค
ข้อมูลสาธารณูปโภค
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่มีสาธารณูปโภคใช้

ไฟฟ้า

ประปา

โทรศัพท์

ครัว
เรือน

สาธารณะ
(จุด)

ครัว
เรือน

ปริมาณ
การใช้
/ วัน(ลบ.ม.)

สาธารณะ

ส่วนตัว

1

(01) โคกหินแฮ่

100

-

80

1,195

5

100

2

(02) ต้องน้อย

59

5

23

50

5

46

3

(03) นาม่วงทุ่ง

70

12

68

32

3

63

4

(04) นาม่วงท่า

35

5

-

-

1

40

5

(05) นาบัว

96

21

96

36

2

130

6

(06) หนองกุง

126

14

130

200

8

120

7

(07) นาโดนใหม่

120

30

96

300

2

131

8

(08) หนองแซง

98

5

87

37

3

103

9

(09) โคกหินแฮ่

152

9

148

1,500

2

163

10

(10) เนินน้ำคำ

174

21

25

200

1

112

11

(11) โคกอนามัย

91

20

75

200

3

65

12

(12) โคกพัฒนา

67

12

67

893

1

110

13

(13) นาบัว

107

18

105

2,000

3

44

14

(14) นาบัว

42

8

46

30

1

43

15

(15) ชลประทาน

36

5

-

-

2

67

ยอดรวม 15  หมู่บ้าน

1,373

185

1,046

6,673

42

1,337

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม