องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
<< ::: โคกหินแฮ่ภูมิใจ ข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน งามตระการผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องพานบายศรี รสชาติดีข้าวปุ้นน้ำนัว นาบัวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ :::
 
   
     
 
 

 

Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ
ข้อมูลแหล่งน้ำ
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

แหล่งน้ำ (แห่ง)

ทั้งสิ้น

บ่อ
น้ำตื้น

บ่อ
บาดาล

สระ
สาธารณะ

สระ
เอกชน

หนอง

ห้วย

ฝาย

1

(01) โคกหินแฮ่

26

-

3

-

20

1

1

1

2

(02) ต้องน้อย

24

5

7

2

8

1

1

-

3

(03) นาม่วงทุ่ง

25

2

8

5

-

6

3

1

4

(04) นาม่วงท่า

31

5

16

4

-

3

2

1

5

(05) นาบัว

12

-

2

1

5

-

2

2

6

(06) หนองกุง

13

-

8

2

-

1

2

-

7

(07) นาโดนใหม่

14

5

3

3

-

2

1

-

8

(08) หนองแซง

12

4

3

1

-

1

2

1

9

(09) โคกหินแฮ่

7

-

4

1

-

1

1

-

10

(10) เนินน้ำคำ

8

-

6

-

-

-

1

1

11

(11) โคกอนามัย

91

30

7

-

50

1

2

1

12

(12) โคกพัฒนา

16

-

12

-

-

3

1

-

13

(13) นาบัว

61

-

6

2

50

1

2

-

14

(14) นาบัว

42

2

9

-

25

4

1

1

15

(15) ชลประทาน

50

42

1

1

-

5

1

-

รวม   15   หมู่บ้าน

432

95

95

22

158

30

23

9

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

 
:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม