ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค้นหาข่าว 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ข่าวกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563 จากกรมบัญชีกลาง [ 11 ก.ย. 2563 ] 5
การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ] 12
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ] 22
ประกาศผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอัตราพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 25 มิ.ย. 2563 ] 18
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ] 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)) [ 23 มิ.ย. 2563 ] 19
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 16 มิ.ย. 2563 ] 30
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 16 มิ.ย. 2563 ] 22
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มิ.ย. 2563 ] 32
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)) [ 8 มิ.ย. 2563 ] 48
สนามกีฬา ลานกีฬา ลานกิจกรรม [ 29 มี.ค. 2563 ] 16
โปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 12 ก.พ. 2563 ] 50
การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 ม.ค. 2563 ] 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพปี2563 [ 16 ม.ค. 2563 ] 36
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ม.ค. 2563 ] 25
ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) [ 17 ธ.ค. 2562 ] 8
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) [ 13 ธ.ค. 2562 ] 7
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) [ 27 พ.ย. 2562 ] 7
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ย. 2562 ] 44
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ส.ค. 2562 ] 94
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ส.ค. 2562 ] 72
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562 ] 80
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ก.ค. 2562 ] 85
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ [ 28 มิ.ย. 2562 13:36 ] 84
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-24 มิถุนายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 09:02 ] 96
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 13 มิ.ย. 2562 09:00 ] 78
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 พ.ค. 2562 13:24 ] 83
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 15:44 ] 118
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03 พ.ค. 2562 10:25 ] 114
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03 เม.ย. 2562 09:27 ] 89
พบข่าวทั้งหมด 90 ข่าว   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
1 [2][3]>>