ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค้นหาข่าว 
หัวข้อข่าว
อ่าน
สนามกีฬา ลานกีฬา ลานกิจกรรม [ 29 มิ.ย. 2563 ] 0
ประกาศผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอัตราพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 25 มิ.ย. 2563 ] 7
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ] 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)) [ 23 มิ.ย. 2563 ] 6
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 16 มิ.ย. 2563 ] 10
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 16 มิ.ย. 2563 ] 11
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มิ.ย. 2563 ] 9
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)) [ 8 มิ.ย. 2563 ] 36
โปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 12 ก.พ. 2563 ] 40
การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 ม.ค. 2563 ] 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพปี2563 [ 16 ม.ค. 2563 ] 30
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ม.ค. 2563 ] 21
ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) [ 17 ธ.ค. 2562 ] 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) [ 13 ธ.ค. 2562 ] 1
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) [ 27 พ.ย. 2562 ] 1
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ย. 2562 ] 34
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ส.ค. 2562 ] 86
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ส.ค. 2562 ] 67
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562 ] 73
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ก.ค. 2562 ] 79
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ [ 28 มิ.ย. 2562 13:36 ] 81
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-24 มิถุนายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 09:02 ] 89
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 13 มิ.ย. 2562 09:00 ] 73
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 พ.ค. 2562 13:24 ] 75
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 15:44 ] 110
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03 พ.ค. 2562 10:25 ] 106
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03 เม.ย. 2562 09:27 ] 81
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 04 มี.ค. 2562 11:30 ] 88
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 28 ก.พ. 2562 12:01 ] 96
โปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 ก.พ. 2562 13:59 ] 101
พบข่าวทั้งหมด 87 ข่าว   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
1 [2][3]>>