การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว :การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ในการนี้ได้กำหนดประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 ไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งสามารถยื่นใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และจะทำการจับสลากแบ่งสายกีฬาประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ กองการศึกษาฯ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
31 ม.ค. 2563