การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
รายละเอียด :  

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

       ประกาศ  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภายในเดือน พฤศจิกายน

       แจ้งการประเมินผู้เสียภาษีภายในเดือน กุมภาพันธ์

ภาษีป้าย

      ยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษี

     ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  ถึงวันที่่ 31 มีนาคม ของทุกปี

                  จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
6 พ.ย. 2563