ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รายละเอียด :  

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJXmJ3CL_XzwT6ShaAxQF-CGbWcFIihq-E4QOaubsxg8Hkkg/viewform?usp=sf_link

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
29 พ.ย. 2564