แจ้งการเลื่อนการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2565
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :แจ้งการเลื่อนการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2565
รายละเอียด :  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่..เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว..ทางคณะกรรมการควบคุมโรคระดับตำบลร่วมกับผู้จัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกหินแฮ่..จึงได้มีมติร่วมกันขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน จากวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ออกไปก่อน..เพื่อประเมินสถานการณ ถ้าหากมีความพร้อมในการแข่งขัน..จะแจ้งกำหนดการออกไปอีกภายหลั

28 มี.ค. 2565