การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีนโยบาย การดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์ ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ในทุกวันศุกร์  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์  เสนอปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง สอบถาม ทักท้วง ติดตาม ตรวจสอบ   เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
27 เม.ย. 2565