การพัฒนา ส่งเสริม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :การพัฒนา ส่งเสริม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

การพัฒนาส่งเสริม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 

 

                   เมื่อวันที่  29  เมษายน  2565  นายภักดี  สุขรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ในการพัฒนาส่งเสริม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  โดยการประกาศนโยบายและนำนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ไปสู่การปฏิบัติ  พร้อมทั้งได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
29 เม.ย. 2565