อบต.โคกหินแฮ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (พมจ.) ลงพื้นที่สอบข้อมูลเด็กยากจน(ครอบครัวอุปถัมภ์) เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินทุนในการยังชีพ จำนวน 2 ราย
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว : อบต.โคกหินแฮ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (พมจ.) ลงพื้นที่สอบข้อมูลเด็กยากจน(ครอบครัวอุปถัมภ์) เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินทุนในการยังชีพ จำนวน 2 ราย
รายละเอียด :  

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภักดี สุขรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์ อบต.โคกหินแฮ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (พมจ.) ลงพื้นที่สอบข้อมูลเด็กยากจน (ครอบครัวอุปถัมภ์) เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินทุนในการยังชีพ จำนวน 2 ราย พื้นที่หมู่ที่ 9 ประสบปัญหาบิดาเสียชีวิต มารดาติดต่อไม่ได้ อาศัยอยู่กับป้า และหมู่ที่ 11 ประสบปัญหามารดาเสียชีวิต บิดาติดยาเสพติด อาศัยอยู่กับยายพิการไม่มีอาชีพ

 

8 ธ.ค. 2565