อบต.โคกหินแฮ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (พมจ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการทำร้ายร่างกายในครอบครัว
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :อบต.โคกหินแฮ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (พมจ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการทำร้ายร่างกายในครอบครัว
รายละเอียด :  

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายภักดี สุขรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์ อบต.โคกหินแฮ่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (พมจ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการทำร้ายร่างกายในครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวบิดาติดยาเสพติด มารดาถูกทำร้ายร่างกาย ณ สถานีตำรวจภูธรนาโดนใหม่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

 

8 ธ.ค. 2565