การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด :  

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2566

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
20 เม.ย. 2566