โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว :โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560
รายละเอียด :  

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
7 มี.ค. 2560 11:13