ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว :ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       โดยขอความร่วมมือ ประชาชน บุคคล กลุ่มอาชีพ นิติบุคคล ห้างร้าน บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่น ๆที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการ ต่าง ๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก โรงเรียน รพ.สต. หน่วยงานราชการ และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่อง อื่น ๆ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   โดยสามารถสแกน QR Code ได้ที่รูปด้านบน หรือเข้าโดยการคลิกที่ลิ้งก์นี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/vqu7pk  หรือคลิกที่รูปภาพในหน้าแรก  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> https://itas.nacc.go.th/go/eit/vqu7pk
16 พ.ย. 2561 12:30