"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้
 
หัวข้อข่าว : "อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู
รายละเอียด :  

 

"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู

 
 
 
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษา ธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกรอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สอง ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กนป. ได้นำเสนอรายงานของ แมคเคนซี่ ซึ่งเป็นรายงานผลการวิจัยศึกษาในระดับนานาชาติเพื่อเทียบเคียงกับการศึกษา ของไทย และเห็นว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เน้นผลผลิตผู้ที่จบออกไปสามารถสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของไทยต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามนายกฯ ได้เน้นประเด็นสำคัญ เช่น กระบวนการเรียนรู้ ที่จะทำอย่างไรในการพัฒนาให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
  
           รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องครูยุคใหม่ ให้มุ่งเน้นในการผลิตที่ต้องชัดเจนในเรื่องการผลิตครูยุคใหม่หลักสูตร 5 ปี เพื่อเป็นครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร 6 ปี ควบปริญญาโท ควรจะเป็นครูที่มุ่งสู่การสอนระดับม.ปลาย ในสาขาที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้ฝากว่าควรหาแนวทางเพื่อให้ผู้ที่เก่งแต่จบจากสาขาอื่นที่กำลังขาดแคลน ที่ไม่ได้เรียนครูเข้ามาเป็นครูได้ทันที เพื่อจะให้ได้ครูที่สนองตอบการขาดแคลนได้ โดยมอบให้คณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติไปสรุปแนวทาง หลักสูตรให้ชัดเจนต่อไป 
  
           นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องสถานศึกษายุคใหม่นั้น ที่ประชุมเห็นด้วยในการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ โดยให้มุ่งเน้นโรงเรียนดีประจำตำบลที่จะยกระดับมาตรฐานให้ชัดเจน ใช้ระยะเวลาสั้นเห็นผลทันที เพื่อดึงการใช้ทรัพยากรจากโรงเรียนขนาดเล็กมาอยู่ที่เดียวกัน จนนำไปสู่เป้าหมายในการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ด้อยคุณภาพ ส่วนการบริหารจัดการยุคใหม่นั้น นายกฯ เน้นให้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เร่งคัดเลือกครูสอนดีตำบลละ 1 คน เพื่อให้ได้ครูดีต้นแบบจำนวน 7,000 คนด้วย และในส่วนกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ชาวเขา อยากให้ สสค.เข้าไปขับเคลื่อนภาคเอกชนที่ทำอยู่แล้ว ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น. 
  
            
  
ที่มา - หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 
 

 

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> http://www.kruthai.info/forum/read.php?tid-40.html
ที่มา :
23 ก.พ. 2554 20:34