กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้
 
หัวข้อข่าว : กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
รายละเอียด :  

กกต.จว.นครพนม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2554  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2554  เห็นชอบเสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 5 รูปแบบ หากประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสามารถแจ้งไปยัง สนง.กกต.จว.นครพนม ศาลากลาง จว.นครพนม (หลังเดิม) ชั้น 2  ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมืองฯ จ.นครพนม 48000 ภายในวันที่ 29 มี.ค. 2554  หรือร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองได้ในวันที่ 29 มี.ค. 2554 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลาง จ.นครพนม 

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> http://www2.ect.go.th/content.php?Province=nakhonphanom&SiteMenuID=1367&Action=view&Sys_Page=&Sys_PageSize=&DataID=3198
ที่มา :
25 มี.ค. 2554 14:30