ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้
 
หัวข้อข่าว : ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559
รายละเอียด :  

ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 

ปกติมาส     อธิกวาร     อธิกสุรทิน

สงกรานต์ วันพุธ ที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 36 นาที 36 วินาที
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 13 เมษายน เวลา 20 นาฬิกา 54 นาที 36 วินาที 
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ)

นางสงกรานต์ชื่อ มณฑาเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกจำปา แก้วไพฑูรย์เป็นอาภรณ์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า
เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมา บนหลังลา

 

 

เถลิงศก จุลศักราช 1378 

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน เวลา 0 นาฬิกา 34 นาที 12 วินาที 
(ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพ)

ตรงกับวันที่ 16 เมษายน เวลา 0 นาฬิกา 52 นาที 12 วินาที 
(ตามเวลามาตรฐานสากลปัจจุบัน)

 

 

เถลิงศก

2559

จุลศักราช

1378

มาสเกณฑ์

17044

อวมาน

566

หรคุณ

503328

กัมมัชพล

781

อุจจพล

1747

ดิถี

9

วาร

7

 

 

 

 

กาลโยค เริ่มใช้ วันที่ 16 เมษายน 

 

 

ศก 235

ธงไชย

อธิบดี

อุบาทว์

โลกาวินาศ

วัน

7

4

6

6

ยาม

7

6

6

2

ราศี

7

10

6

2

ดิถี

13

22

12

8

ฤกษ์

13

4

12

14

 

 

เกณฑ์นาคให้น้ำ
ปีวอก นาคราชให้น้ำ 2 ตัว ฝนแรกปีน้อย กลางปีงาม ปลายปีมากแล

 

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 10 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขแล

 

เกณฑ์พิรุณศาสตร์
ปีนี้ จันทร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลในฝนตก 500 ห่า ตกในจักรวาล 200 ห่า 
ตกในหิมพานต์150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

ที่มา :
21 มี.ค. 2559 11:04