พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้
 
หัวข้อข่าว : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :  

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่มา :
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
11 มิ.ย. 2562 09:56