การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด :  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
15 ธ.ค. 2564