รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด :  

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
27 เม.ย. 2565