โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด :  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
24 มี.ค. 2566