รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด :  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
10 มิ.ย. 2562 12:12