ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ข่าวประกาศ
 
หัวข้อข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
16 เม.ย. 2563