เกี่ยวกับเรา
 
 

:::องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ :::
::: 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 :::
โทรศัพท์ : สำนักปลัด 0-4253-0831
::: Email : khokhinhae@gmail.com :::
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม