ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย นาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 24 มี.ค. 2563]
15
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายโคกหินแฮ่ - หนองแซง [ 24 มี.ค. 2563]
12
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายเสริม - พรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ [ 17 มี.ค. 2563]
4
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.ตำบลโคกหินแฮ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถางป่า ซ่อมแซมคล่องส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ สายสำนักสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 มี.ค. 2563]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายประยูร - ต้องน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายริมน้ำบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ สายนานางเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 27 ก.พ. 2563]
5
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องยายเสียง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลางหมู่ที่ 1 - สะพานห้วยยางหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563]
15
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ 1 สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 [ 18 ก.พ. 2563]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เตรียมสนาม วัสดุ อุปกรณืกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ [ 12 ก.พ. 2563]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) [ 11 ก.พ. 2563]
17
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนายบุญเบา - นายพรภิรมณ์ [ 07 ก.พ. 2563]
19
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนายประยูร - ต้องน้อย [ 07 ก.พ. 2563]
20
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายนายสีเทา - หมอปาน [ 07 ก.พ. 2563]
17
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สานนานางเดือน [ 07 ก.พ. 2563]
18
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายริมบัง [ 07 ก.พ. 2563]
25
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 สายสำนักสงฆ์ [ 07 ก.พ. 2563]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 19 รายการ [ 30 ม.ค. 2563]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 29 ม.ค. 2563]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 23 ม.ค. 2563]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง [ 21 ม.ค. 2563]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 20 ม.ค. 2563]
16
ประกาศประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2563]
19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ ๔ (จำนวน ๔ เดือน ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอร์ ตามโครงการจัดงานประเพรีบุญข้าวหลามประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุยข้าวหลามประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย ตามโครงการจัดงานประเพณีบุยข้าวหลาม ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณืในการจัดตกแต่งเวที และจัดสถานที่พร้อมถ้วยรางวัล [ 20 ธ.ค. 2562]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562]
17
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ธ.ค. 2562]
21
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง [ 4 ธ.ค. 2562]
22
ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 4 ธ.ค. 2562]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน [ 4 ธ.ค. 2562]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน [ 3 ธ.ค. 2562]
19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 26 พ.ย. 2562]
23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ [ 28 ต.ค. 2562]
25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562]
29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (งบประมาณปี๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
24
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
24
พบข่าวทั้งหมด 455  ข่าว   หน้าทั้งหมด 10 หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]>>