ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลางหมู่ที่ 1 - สะพานห้วยยางหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563]
23
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ 1 สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 [ 18 ก.พ. 2563]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เตรียมสนาม วัสดุ อุปกรณืกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ [ 12 ก.พ. 2563]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) [ 11 ก.พ. 2563]
23
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนายบุญเบา - นายพรภิรมณ์ [ 07 ก.พ. 2563]
24
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนายประยูร - ต้องน้อย [ 07 ก.พ. 2563]
24
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายนายสีเทา - หมอปาน [ 07 ก.พ. 2563]
20
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สานนานางเดือน [ 07 ก.พ. 2563]
20
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายริมบัง [ 07 ก.พ. 2563]
27
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 สายสำนักสงฆ์ [ 07 ก.พ. 2563]
8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563]
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 19 รายการ [ 30 ม.ค. 2563]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 29 ม.ค. 2563]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 23 ม.ค. 2563]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง [ 21 ม.ค. 2563]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 20 ม.ค. 2563]
21
ประกาศประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2563]
22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ ๔ (จำนวน ๔ เดือน ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอร์ ตามโครงการจัดงานประเพรีบุญข้าวหลามประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุยข้าวหลามประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย ตามโครงการจัดงานประเพณีบุยข้าวหลาม ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณืในการจัดตกแต่งเวที และจัดสถานที่พร้อมถ้วยรางวัล [ 20 ธ.ค. 2562]
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562]
21
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ธ.ค. 2562]
24
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง [ 4 ธ.ค. 2562]
27
ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 4 ธ.ค. 2562]
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน [ 4 ธ.ค. 2562]
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน [ 3 ธ.ค. 2562]
25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 26 พ.ย. 2562]
27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่หลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ [ 28 ต.ค. 2562]
30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562]
31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (งบประมาณปี๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
29
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
28
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562]
38
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562]
36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562]
40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู่ที่ ๓ และนายปริญญา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562]
43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา - นางผ่องใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่-โคกสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562]
40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562]
53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562]
41
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา วงค์กุล - นางผ่องใส [ 13 ก.ย. 2562]
37
พบข่าวทั้งหมด 547  ข่าว   หน้าทั้งหมด 11 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11]>>