ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างปรับปรุงถนนลุกรัง หมู่ที่ 10 สายนายคมสันต์ - ห้วยเหมืองนา [ 9 เม.ย 2563]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนางอุดร - นายวุฒิ [ 7 เม.ย. 2563]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายเสริม - นายพรศักดิ์ [ 3 เม.ย. 2563]
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 1 รายการ [ 25 มี.ค. 2563]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ [ 25 มี.ค. 2563]
20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ตำบลโคกหินแฮ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563]
17
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย นาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 24 มี.ค. 2563]
43
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายโคกหินแฮ่ - หนองแซง [ 24 มี.ค. 2563]
47
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายเสริม - พรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563]
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ [ 17 มี.ค. 2563]
18
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.ตำบลโคกหินแฮ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563]
17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563]
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถางป่า ซ่อมแซมคล่องส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563]
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ สายสำนักสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 มี.ค. 2563]
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายประยูร - ต้องน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563]
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายริมน้ำบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563]
16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ สายนานางเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 27 ก.พ. 2563]
16
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องยายเสียง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563]
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลางหมู่ที่ 1 - สะพานห้วยยางหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563]
30
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ 1 สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 [ 18 ก.พ. 2563]
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เตรียมสนาม วัสดุ อุปกรณืกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ [ 12 ก.พ. 2563]
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) [ 11 ก.พ. 2563]
30
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนายบุญเบา - นายพรภิรมณ์ [ 07 ก.พ. 2563]
28
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนายประยูร - ต้องน้อย [ 07 ก.พ. 2563]
28
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายนายสีเทา - หมอปาน [ 07 ก.พ. 2563]
23
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สานนานางเดือน [ 07 ก.พ. 2563]
23
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายริมบัง [ 07 ก.พ. 2563]
33
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 สายสำนักสงฆ์ [ 07 ก.พ. 2563]
11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563]
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 19 รายการ [ 30 ม.ค. 2563]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 29 ม.ค. 2563]
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 23 ม.ค. 2563]
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง [ 21 ม.ค. 2563]
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 20 ม.ค. 2563]
28
ประกาศประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2563]
27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ ๔ (จำนวน ๔ เดือน ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562]
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอร์ ตามโครงการจัดงานประเพรีบุญข้าวหลามประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562]
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที่ตามโครงการจัดงานประเพณีบุยข้าวหลามประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562]
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย ตามโครงการจัดงานประเพณีบุยข้าวหลาม ประจำปี 2562 [ 20 ธ.ค. 2562]
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณืในการจัดตกแต่งเวที และจัดสถานที่พร้อมถ้วยรางวัล [ 20 ธ.ค. 2562]
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562]
26
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ธ.ค. 2562]
27
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง [ 4 ธ.ค. 2562]
34
ประกาสผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง [ 4 ธ.ค. 2562]
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน [ 4 ธ.ค. 2562]
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน [ 3 ธ.ค. 2562]
31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2562]
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 26 พ.ย. 2562]
32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562]
31
พบข่าวทั้งหมด 621  ข่าว   หน้าทั้งหมด 13 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13]>>