ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562]
43
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ค. 2562]
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 9 ก.ค. 2562]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม ผุ้เข้าร่วมสำหรับชุดการแสดงรำบวงสรวงพระญาศรีสีตตนาคราช ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 8 ก.ค. 2562 ]
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดอบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอลร่วมกับชมรมเกทบอล ปี2562 [ 3 ก.ค. 2562]
73
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์-สามแยกนาโดน [ 02 ก.ค. 2562]
64
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายบันเทิง-ถนนใหญ่ [ 02 ก.ค. 2562]
63
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายนายประพันธ์-หนองเบ็ญ [ 02 ก.ค. 2562]
63
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 สายนายสนเทศ-นายทอนชัย [ 02 ก.ค. 2562]
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 24 มิ.ย. 2562 10:54 ]
70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 18:04 ]
60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๙ สายนายสุรเวษฏ์-ห้วยหอบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:54 ]
61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนายอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:53 ]
66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนางอุดร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:51 ]
55
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายสุรเชษฏ์-ห้วยหอบ้าน [ 7 มิ.ย. 2562 15:02 ]
67
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายอาทิตย์ [ 7 มิ.ย. 2562 14:59 ]
65
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนางอุดร [ 7 มิ.ย. 2562 14:58 ]
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายถนนใหญ่ - นายจันทร์ตอง แสนมิตร [ 7 มิ.ย. 2562 10:34 ]
81
ประกาศราคากลางปปช. โครงการเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายถนนใหญ่ - นายจันทร์ตอง แสนมิตร [ 5 มิ.ย. 2562 15:36 ]
70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 15:54 ]
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18000 BTU พร้อมทำการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง [ 27 พ.ค. 2562 13:46 ]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียง หอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 [ 23 พ.ค. 2562 14:33 ]
57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ สายนางสินมา-นางสุขไสว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 14:57 ]
61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๗ สายนางหยุด-นายสนิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2562 14:57 ]
50
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางสินมา-นางสุขไสว [ 22 พ.ค. 2562 10:11 ]
57
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางหยุด-นายสนิท [ 22 พ.ค. 2562 10:13 ]
54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยุงลาย) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562]
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.7 สายนางสินมา - นางสุขไสว [ 17 พ.ค. 2562]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 15:08 ]
62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 15:06 ]
57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 09:24 ]
64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 15:07 ]
58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 10:13 ]
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 14:35 ]
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 10:21 ]
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ช่วยเหลือวาตภัย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 14:25 ]
59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 11:54 ]
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 17:24 ]
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 11:29 ]
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 15:20 ]
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอี้ ชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 16:33 ]
54
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.11สายข้างวัดสระแก้ว [ 25 มี.ค. 2562 14:43 ]
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 11 สายข้างวัดสระแก้ว [ 25 มี.ค. 2562 11:38 ]
68
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 รวม 3 สาย [ 21 มี.ค. 2562 15:21 ]
115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดนิทรรศการทางวิชาการ (ศพด.เครือข่ายอำเภอเรณูนคร)ครั้งที่ 1 [ 20 มี.ค. 2562 15:01 ]
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล . หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-นางอุไร [ 20 มี.ค. 2562 14:08 ]
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.13 สายนางเทศทานี - นางประวี [ 20 มี.ค. 2562 11:33 ]
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ตามโครงจัดนิทรรศการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.เครือข่ายอำเภอเรณูนคร) [ 20 มี.ค. 2562 11:24 ]
67
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-นางอุไร [ 19 มี.ค. 2562 14:06 ]
52
พบข่าวทั้งหมด 621  ข่าว   หน้าทั้งหมด 13 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13]>>