ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์-หนองเดิ่น [ 4 ก.ค. 2559 15:59 ]
51
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ค. 2559 15:56 ]
39
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-ปากทางบ้านหนองแซง [ 4 ก.ค. 2559 15:39 ]
36
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2559 15:36 ]
52
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายนายปริญ-นางสกล-หมอป่าน [ 4 ก.ค. 2559 15:31 ]
38
ประกาศราคากลางโครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 สายนายอาทิตย์-ชลประทาน [ 4 ก.ค. 2559 15:27 ]
43
ประกาศเปืดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านนาม่วงทุ่ง) [ 17 มิ.ย. 2559 16:28 ]
33
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 2 (สายบ้านต้องน้อย-ทางหลวง) [ 17 มิ.ย. 2559 16:26 ]
34
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 [ 17 มิ.ย. 2559 16:08 ]
36
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 17 มิ.ย. 2559 14:46 ]
49
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 ธ.ค. 2558 11:23 ]
44
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 ธ.ค. 2558 11:22 ]
42
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 8 สาย บัดนี้ถึงวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 [ 3 ม.ค. 2550 15:45]
34
รายงานผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย [ 11 ม.ค. 2550 10:09]
51
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2550 [ 24 ม.ค. 2550 16:08]
37
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 5 โครงการ ถึง 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2550 [ 09 เม.ย. 2550 11:27]
42
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วันที่ 11 เมษายน 2550 - วันที่ 25 เมษายน 2550 [ 09 เม.ย. 2550 13:35]
41
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงขุดลอกห้วยตาแดง หมู่ที่ 7 บัดนีถึง 30 มกราคม 2550 [ 24 ม.ค. 2550 16:23]
37
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ บัดนี้ถึง 13 มิถุนายน 2550 [ 29 พ.ค. 2550 11:05]
35
สอบราคาจ้างโรงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ และโครงการก่อสร้างสนามกีฬา บัดนี้ ถึง 27 ก.ค. 2550 [ 12 ก.ค. 2550 11:09]
34
ผลสอบราคาจ้างโรงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ และโครงการก่อสร้างสนามกีฬา [ 2 ส.ค. 2550 09:23]
36
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่าง 16 ต.ค. 50 - 30 ต.ค. 2550 [ 16 ต.ค. 2550 14:34]
39
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย [ 7 ก.พ. 2551 11:36]
34
สอบราคาซื้อโอ่งแดงหรือโอ่งซีเมนต์ [ 9 ก.ค. 2551 11:59]
35
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 2 [ 11 ก.ค. 2551 11:42]
43
ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 [ 11 ก.ค. 2551 11:43]
37
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 วันนี้ถึง 27 ก.ค. 52 [ 14 ก.ค. 2552 22:39 ]
38
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ วันนี้ถึง 15 ก.ย.52 [ 2 ก.ย. 2552 10:18 ]
70
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 4 ก.ย. 2552 10:52 ]
40
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 ก.ย. 2552 15:41 ]
37
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 ก.ย. 2552 15:44 ]
37
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2552 [ 15 ต.ค. 2552 09:09 ]
35
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 23 มี.ค. 2553 12:42 ]
35
สอบราคาจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ [ 23 มี.ค. 2553 12:42 ]
36
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2554 สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 3 ก.พ. 2554 14:11 ]
37
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านต้องน้อย หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สาย บัดนี้ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2554 [ 3 ก.พ. 2554 14:13 ]
38
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2554 [ 29 มี.ค. 2554 09:39 ]
49
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2554 [ 29 มี.ค. 2554 09:42 ]
37
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ ๑๓ บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ [ 29 มี.ค. 2554 09:43 ]
39
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๔ บ้านนาม่วงท่า บัดนี้ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:38 ]
38
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกหินแฮ่ - หนองกุง บัดนี่ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:41 ]
37
สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๕ บัดนี้ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:42 ]
48
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๖ บัดนี้ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:43 ]
28
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๑ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:46 ]
43
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:47 ]
41
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมฌาปนสถานเดิม วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง หมู่ที่ ๓ บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 9 พ.ค. 2554 11:48 ]
48
สอบราคาจ้างตัดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย [ 14 พ.ค. 2555 10:52 ]
37
สอบราคาจ้างขุดลอกห้วยเหมืองนาและขุดลอกหนองครก หมู่ที่ ๗ [ 14 พ.ค. 2555 10:54 ]
35
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างวัดสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑ [ 14 พ.ค. 2555 10:55 ]
38
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๕ [ 14 พ.ค. 2555 11:00 ]
36
พบข่าวทั้งหมด 459  ข่าว   หน้าทั้งหมด 10 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10]>>