ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 26 ก.ย. 2559 11:31 ]
39
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 9 สายนายมงคล [ 22 ก.ย. 2559 16:01 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 14 สายนาบัว-นายจันทร์ตอง [ 22 ก.ย. 2559 13:57 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 สายนายกัลป์มา [ 22 ก.ย. 2559 13:13 ]
47
ประการสอบราคาเหมาบริการเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ2560 [ 16 ก.ย. 2559 12:33 ]
36
ประกาศสอบราคาเหมาบริการพาหนะรถตู้รับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ประจำปีงบประมาณ2560 [ 16 ก.ย. 2559 12:31 ]
37
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงบริเวณพื้นอาคารลานเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานและอาคารประชุม [ 14 ก.ย. 2559 13:54 ]
38
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด [ 14 ก.ย. 2559 13:49 ]
37
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 2 สายบ้านต้องน้อย-นายวิลัย พรมจันทร์ [ 14 ก.ย. 2559 13:44 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านต้องน้อย [ 1 ก.ย. 2559 16:04 ]
39
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด [ 30 ส.ค. 2559 15:12 ]
52
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย [ 29 ส.ค. 2559 14:24 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 24 ส.ค. 2559 11:28 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 23 ส.ค. 2559 15:36 ]
38
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-วิจิตร [ 23 ส.ค. 2559 15:28 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางหงษ์คำ-นางผ่องใส [ 23 ส.ค. 2559 14:52 ]
36
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางพรศิลป์-นางสมพิศ [ 23 ส.ค. 2559 14:42 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 7 สายข้างสภ.นาโดน [ 23 ส.ค. 2559 12:12 ]
47
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม [ 23 ส.ค. 2559 11:56 ]
50
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม. หมู่ที่ 11 สายนางไกรคำ [ 23 ส.ค. 2559 11:40 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนายโกวิทย์ [ 23 ส.ค. 2559 09:49 ]
39
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายนางจินตนา-นางวังชัย [ 23 ส.ค. 2559 09:36 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายริมน้ำบัง [ 23 ส.ค. 2559 09:27 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 13 สายริมน้ำบัง [ 17 ส.ค. 2559 15:48 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล [ 16 ส.ค. 2559 15:28 ]
38
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านนาม่วงทุ่ง [ 5 ส.ค. 2559 16:16 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด [ 5 ส.ค. 2559 16:04 ]
41
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม่ไผ่ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 สาย [ 5 ส.ค. 2559 15:16 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 [ 5 ส.ค. 2559 14:30 ]
36
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว หมู่ที่ 5 [ 2 ส.ค. 2559 16:00 ]
46
ประกาศราคากลางโครงการเสริวผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 (สายหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 13) [ 11 ก.ค. 2559 16:27 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์-ฝายน้ำล้น [ 4 ก.ค. 2559 16:41 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 สายบ้านนาบัว-บ้านหนองแซง [ 4 ก.ค. 2559 16:38 ]
42
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายหนองม่วง [ 4 ก.ค. 2559 16:35 ]
48
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายข้างเมรุ-คลองส่งน้ำ [ 4 ก.ค. 2559 16:33 ]
49
ประกาศราคากลางโครงการเสริวผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 จำนวน 3 สาย [ 4 ก.ค. 2559 16:28 ]
43
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์-หนองเดิ่น [ 4 ก.ค. 2559 15:59 ]
56
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 4 ก.ค. 2559 15:56 ]
44
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-ปากทางบ้านหนองแซง [ 4 ก.ค. 2559 15:39 ]
40
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 [ 4 ก.ค. 2559 15:36 ]
57
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายนายปริญ-นางสกล-หมอป่าน [ 4 ก.ค. 2559 15:31 ]
42
ประกาศราคากลางโครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 สายนายอาทิตย์-ชลประทาน [ 4 ก.ค. 2559 15:27 ]
48
ประกาศเปืดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนาม่วงท่า-บ้านนาม่วงทุ่ง) [ 17 มิ.ย. 2559 16:28 ]
37
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 2 (สายบ้านต้องน้อย-ทางหลวง) [ 17 มิ.ย. 2559 16:26 ]
38
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 [ 17 มิ.ย. 2559 16:08 ]
39
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 17 มิ.ย. 2559 14:46 ]
54
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 22 ธ.ค. 2558 11:23 ]
48
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 22 ธ.ค. 2558 11:22 ]
47
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 8 สาย บัดนี้ถึงวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 [ 3 ม.ค. 2550 15:45]
40
รายงานผลการสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย [ 11 ม.ค. 2550 10:09]
56
พบข่าวทั้งหมด 547  ข่าว   หน้าทั้งหมด 11 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11]>>