ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
รายละเอียด :  

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
10 ส.ค. 2566