ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.10 สายกฐิน
รายละเอียด :  

 

 

 

                                                            

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๐ สายกฐิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ ๑๐ สายกฐิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ สายกฐิน จำนวน ๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสิรารมย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

        

        

   
   
 
 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

4 ธ.ค. 2562