ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด :  

 


     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ รายการ  นั้น
               เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดไวซ์ เรณูนคร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

 

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

21 ม.ค. 2563