ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด)
รายละเอียด :  

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บำรุงรักษาและซ่อมแซม (กล้องวงจรปิด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ภานุมาศอิเล็คทรอนิคส์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

   

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

11 ก.พ. 2563