ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
รายละเอียด :  

 


        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------    

            ตามที่   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   ได้มีโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดติดผนัง              ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๓  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น


          เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๓  เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่    ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนมนันทชัย  (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 

 

                                              ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

                                      

 

                                                        ( นายสันติ  ศรียะไชย )

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> 13 เมษายน 2563
14 เม.ย. 2563