ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนางวัชรินทร์
รายละเอียด :  

 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนางวัชรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ได้มีโครงการ จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง  หมู่ที่ ๗                         สายนางวัชรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนางวัชรินทร์ จำนวน ๑ สายผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

   
   
 

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 
 

 

 

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> 7 เมษายน 2563
7 เมษายน 2563