ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก) แบบโล่ง 2 ชั้น
รายละเอียด :  

 


    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (ตู้เหล็ก) แบบโล่ง ๒ ชั้น จำนวน ๖ หลัง 

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง (ตู้เหล็ก)      แบบโล่ง  ๒  ชั้น   จำนวน  ๖  หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตู้เก็บเอกสาร  (ตู้เหล็ก ) แบบโล่ง  ๒  ชั้น  จำนวน  ๖  หลัง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลาวัลย์เฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

12 พ.ค. 2563