ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ม.13 สายหน้าโรงเรียน ไป หมู่ที่ 14
รายละเอียด :  

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ สายหน้าโรงเรียน ไป หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ สายหน้าโรงเรียน ไป หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ สายหน้าโรงเรียน ไป หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวิสัยก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที  ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

26 พ.ค. 2563