ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดเพดาน หมุน 360 องศา )พร้อมติดตั้ง
รายละเอียด :  

 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดเพดาน หมุน ๓๖๐ องศา ) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดเพดาน

หมุน ๓๖๐ องศา ) จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัดลมติดเพดาน หมุน  360  องศา  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  ๖  ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง (ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

25 มิ.ย. 2563