ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านค๊อบเตอร์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓
   
   
 
 
(นายสันติ ศรียะไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 

 

17 ก.ย. 2563