ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการอบต.โคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

             เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่       

                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ปรับปรุงห้องน้ำหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓

           

                     

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

21 ก.ย. 2563